partnerzy

.

 

 

pobrane

 

 

unnamed

 

WYDZIAL_SPORTU

 

co za studio

 

Piłkarski Trening

730 003 237

poczta@pilkarskitrening.pl 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

AKTUALNOŚCI

13 listopada 2018

I faza treningu - rozgrzewka
Kategoria wiekowa - u7 - u13
Pole:
Kwadrat o wymiarach 16m x 16m
Zawodnicy podzieleni na 4 grupy 
Każdy z zawodników posiada piłkę
Cel: prowadzenie/czucie piłki, zwody, koordynacja ruchowa, ćwiczenia ogólnorozwojowe

Przebieg: 
Pierwszy zawodnik z każdej grupy wyprowadza piłkę w stronę czerwonego pachołka - wykonując elementy czucia piłki, następnie zatrzymuje piłkę i obiega żółty pachołek znajdujący się po jego prawej ręce - wykonując dynamiczne ćwiczenia ogólnorozwojowe/ naśladowanie ruchów zwierząt. 
Po powrocie do piłki prowadzi ją w sposób wskazany przez trenera stronę przeciwległego pachołka i po wykonaniu wskazanego zwodu/nawrotu powraca do swojej grupy.

Po kilku rundach zmiana kierunku ćwiczenia, bez piłki do lewego z piłką do prawego pachołka.

 

GRAFIKA:

      


ANIMACJA: 

 

I faza treningu:
Pole:  
jak wyżej , jedna piłka na grupę
Cel: szybkość reakcji, bez piłki / z piłką
Przebieg: 
Zawodnicy wprowadzają piłkę na wysokość czerwonego pachołka, trener podaje liczbę lub działanie - w przypadku liczby parzystej wykonują zadanie w prawą stronę, liczba nieparzysta w lewą stronę. Wygrywa zawodnik, który jako pierwszy wykona zadanie zakończone podaniem do partnera z grupy. 


                                                                          Animacja:

 

Ćwiczenie MIESIĄCA - LISTOPAD